TBS One Manchester wykorzystuje rozwiązanie Sony optymalizujące miejsce pracy


TBS One Manchester wykorzystuje rozwiązanie Sony optymalizujące miejsce pracy
2018-02-13
Towarzystwo budownictwa społecznego (ang. Registered Housing Association) One Manchester świadczy usługi mieszkaniowe i komunalne dla mieszkańców Manchesteru.
Przeczytaj również:
Przez ostatni rok firma Sony, we współpracy ze
swoim partnerem IDNS AV, odegrała kluczową rolę we wszechstronnej
modernizacji systemów audiowizualnych towarzystwa. Wprowadzone rozwiązanie
jest oparte na systemie TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> , który
umożliwia łatwe i szybkie aktualizowanie materiałów na monitorach
profesjonalnych BRAVIA 4K <http://bit.ly/2DTkNxX> zainstalowanych w biurze
Lovell House. Pracownicy towarzystwa mogą obecnie tworzyć zindywidualizowane
pakiety informacyjne do użytku w różnych miejscach oraz szybko dostosowywać
je do potrzeb poszczególnych gości. Nowe rozwiązanie pozwoliło wykorzystać
zalety komunikacji Digital Signage i zapewniło biuru One Manchester większą
elastyczność w działaniu.

KONTEKST

Brytyjskie towarzystwo budownictwa społecznego One Manchester jest obecnie
właścicielem i zarządcą ponad 12 000 mieszkań w centrum, na południu i na
wschodzie Manchesteru. TBS na co dzień komunikuje się z wieloma klientami i
dlatego podstawową kwestią dla jego biur jest bezproblemowy przekaz
informacji.

Towarzystwo stanęło przed koniecznością modernizacji swojego biura i
zapewnienia elastyczności jego działania w opłacalny sposób. Firma Sony, we
współpracy ze specjalizującą się w systemach audiowizualnych firmą IDNS AV,
zaproponowała więc dwa rozwiązania: system do sal konferencyjnych oraz
dodatkowy system Digital Signage wykorzystywany w całym budynku do
personalizacji pierwszego kontaktu z gośćmi i efektywnego przekazywania
informacji pracownikom.

Unowocześnianie biur i obniżanie kosztów

Ponieważ towarzystwo One Manchester jest organizacją non profit, do jego
głównych zadań należy zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług i
zagwarantowanie, że są one opłacalne dla lokatorów.

Towarzystwo One Manchester potrzebowało rozwiązania audiowizualnego, które
umożliwiałoby prostą i efektywną komunikację, spełniając w ten sposób
potrzebę przekazywania najważniejszych informacji o organizacji w całej
centrali zlokalizowanej w budynku biurowym Lovell House. Istniejące metody
(przekazywanie informacji poprzez plakaty i tablice informacyjne) nie
zapewniały pracownikom żadnej elastyczności, na przykład regularnych zmian i
aktualizacji. Dodatkowo taka organizacja nie sprzyjała tworzeniu informacji
dla określonych grup odbiorców, takich jak zespoły wewnętrzne bądź petenci i
goście biura. W pewnych przypadkach utrudniało to przekazywanie ważnych
wiadomości.

Warunkiem unowocześnienia biura i przygotowania go do współpracy z
technologiami przyszłości była więc inwestycja w opłacalne, zoptymalizowane
rozwiązanie. Wybrano zatem technologię nowej generacji, zdolną zaspokoić
rosnące zapotrzebowanie na elastyczny system Digital Signage dla całego
biura.

Sony: elastyczność w komunikacji z klientem, personalizacja
i mniejszy wpływ na środowisko naturalne

Firma Sony jako jedyny dostawca zaoferowała kompleksowe rozwiązanie, które
spełniało potrzeby towarzystwa z zakresie elastycznej komunikacji z
klientami, zarządzania pracownikami i organizacji działań.

- Podstawową kwestią było wprowadzenie do nowego biura One Manchester
nowoczesnych technologii i nowych metod pracy, dlatego postawiliśmy wymóg
stworzenia kanałów komunikacji cyfrowej w całym budynku biurowym - mówi
Gareth Keith z One Manchester. - Rozwiązanie Digital Signage pozwala na
bardzo szybkie i sprawne przekazywanie pracownikom wiadomości o tym, co
dzieje się w naszej instytucji, oraz na kompetentne i terminowe informowanie
ich o nowych inicjatywach i usługach, które mogliby omawiać z klientami.

Personalizację, będącą osią przekształceń w towarzystwie, umożliwiło
wdrożenie systemu TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> oraz szeregu
monitorów profesjonalnych BRAVIA. Dzięki pogrupowaniu urządzeń znajdujących
się w biurze One Manchester zespół AV uzyskał pełną kontrolę nad monitorami
podłączonymi do sieci IP oraz możliwość wyświetlania materiałów w całym
budynku bądź na określonych piętrach lub w wybranych strefach.

Wiadomości dla pracowników oraz ważne informacje dla klientów można obecnie
przekazywać w elastyczny, intuicyjny w odbiorze i natychmiastowy sposób,
wyświetlając je na 43- i <http://bit.ly/2DTkNxX> 55-calowych monitorach
profesjonalnych 4K BRAVIA z serii XE8. "Motorem" całego rozwiązania jest
system TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> . Pozwala on towarzystwu tworzyć
materiały, planować ich odtwarzanie oraz kierować zdjęcia, filmy, materiały
Digital Signage i inne treści do poszczególnych urządzeń, stref lub całej
sieci biurowej. W rezultacie zespół odpowiedzialny za komunikację zawsze
może wyświetlić właściwy materiał we właściwym momencie i na właściwym
ekranie.

System TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> zapewnia też zintegrowane
rozwiązanie do rezerwacji pomieszczeń. Pozwala ono z łatwością organizować i
planować spotkania, dzięki czemu optymalizuje wykorzystanie przestrzeni
przez pracowników i gości.

Zastosowanie ustawień ekologicznych systemu TEOS Manage
<http://bit.ly/2GBehh7> zmniejszyło ponadto wpływ instytucji na środowisko
naturalne. Towarzystwo skorzystało z możliwości programowania godziny
włączenia i wyłączenia każdego z monitorów profesjonalnych BRAVIA
<http://bit.ly/2DTkNxX> w celu zaoszczędzenia energii w nocy albo w
weekendy. Co więcej, system TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> nie wymaga
łączenia monitorów z żadnymi dodatkowymi urządzeniami. Dzięki temu
radykalnie zmniejszył się ślad węglowy towarzystwa, co było jednym z powodów
wyboru oferty firmy.

Opłacalne rozwiązanie tworzące przestrzeń przyjazną dla klienta

Dzięki działającemu od października 2017 rozwiązaniu Sony klienci i petenci
wchodzący do ogólnodostępnej części biura na parterze są witani i kierowani
przez informacje Digital Signage z systemu TEOS Manage
<http://bit.ly/2GBehh7> .

Dzięki firmie Sony w biurze One Manchester pojawiły się najnowocześniejsze
technologie audiowizualne, które w istotny sposób zmieniły wrażenia
pracowników i gości. Wcześniej przekazanie całemu biuru ważnej wiadomości
wewnętrznej było prawdziwym wyzwaniem. Dziś odpowiednią informację można
błyskawicznie skierować na monitory za pomocą systemu TEOS Manage
<http://bit.ly/2GBehh7> . Pozwala to pracownikom komunikować się w bardziej
efektywny i ukierunkowany sposób.

Aby wykorzystać wszystkie zalety nowego rozwiązania opartego na systemie
TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> , towarzystwo przeprowadziło wewnętrzne
pokazy i szkolenia. Ich celem było zachęcenie większej liczby osób do
posługiwania się tym narzędziem - na przykład przy planowaniu spotkań.

- Nowo zainstalowane rozwiązanie firmy Sony zostało wypróbowane i
przetestowane z perspektywy działu IT - mówi Mick Brittain, inżynier
infrastruktury IT w One Manchester. - Ma ono szereg zalet dla pracowników
nowego biura. Zapewnia łatwy w użyciu system rezerwacji pomieszczeń i
spójność konfiguracji IT w salach spotkań, dzięki czemu łatwo jest
zorganizować spotkanie oraz łączyć się z systemami informatycznymi w
budynku, by przekazywać informacje gościom i kolegom.

Integrator AV: IDNS AV

KONFIGURACJA ROZWIĄZANIA

Lovell House, parter

* 13 zainstalowanych systemów TEOS Manage

Wejście

* jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Sale konferencyjne

* Siedem 55-calowych monitorów profesjonalnych BRAVIA 4K
(FW-55XE8001/T)

* 1 obiektyw VPL-3007

* 1 projektor laserowy VPL-FHZ65

Stołówka

* Trzy 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Siłownia

* Jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Sala IT

* Cztery 55-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

* Jeden 43-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Lovell House, I piętro

* 8 zainstalowanych systemów TEOS Manage

Wejście

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Sale konferencyjne

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

* Trzy 55-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Klatka schodowa

* Jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Lovell House, II piętro

* 6 zainstalowanych systemów TEOS Manage

Wejście

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Klatka schodowa

* Jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Sale konferencyjne

* Cztery 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Część biurowa dla pracowników

* Cztery 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Produkty serwisowe

* 1 pakiet PrimeSupportOn-Demand. 1 dzień konserwacji / rozwiązywania
problemów z systemem TDM lub TEOS u klienta

* 2 pakiety PrimeSupportOn-Demand. 1 dzień szkolenia grupowego u
klienta prowadzonego przez specjalistę Sony (z uwzględnieniem przejazdów)

* 22 dwuletnie pakiety przedłużające PrimeSupportPro - ogółem 5 lat

* 17 dwuletnich pakietów przedłużających PrimeSupportPro - ogółem 5
lat

* 27 dwuletnich pakietów wsparcia TEOS Manage Server

Informacja o Sony Professional Solutions Europe

Sony Professional Solutions stawia sobie za cel uwalnianie olbrzymiej
energii drzemiącej w obrazie. Centralne znaczenie w tej wizji ma pomoc
klientom w budowaniu opowieści, wprowadzaniu zmian, tworzeniu więzi
emocjonalnych, stymulowaniu uczenia się i wyzwalaniu potencjału.

Firma Sony znakomicie łączy technologię z kreatywnością. Współpracuje z
firmami z różnych sektorów, między innymi mediów i produkcji studyjnej,
kina, służby zdrowia, sportu, biznesu i edukacji, dostarczając im
nowatorskie rozwiązania, będące stymulacją do zmian.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z zaufanymi i
uznanymi partnerami technologicznymi Sony oferuje bogaty wachlarz produktów
i usług, które stanowią prawdziwą wartość dla firm oraz źródło informacji,
wiedzy, rozrywki i inspiracji dla klientów.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.pro.sony.eu/>
www.pro.sony.eu

Zapraszamy na Twittera @SonyProEurope /
<http://www.twitter.com/sonyproeurope> www.twitter.com/sonyproeurope

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Malgorzata Błachnio, INDALO

Tel.: +48 601 349 356, mail: malgorzata.blachnio@indalo.pl
<malgorzata.blachnio@indalo.pl> www: <http://www.sony.pl/pro>
www.sony.pl/pro


Nadesłał:

INDALO

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl